LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vědecká rada ČSK, jmenovaná na funkční období 2017 – 2021, se sešla 9. 5. 2018 v Apolence. Její nové složení představuje významnou změnu. Členy se stali zástupci devíti odborných společností a jeden zástupce za univerzity.

Vědecká rada ČSK, jmenovaná na funkční období 2017 – 2021, 9. 5. 2018, Praha. Členy se stali zástupci devíti odborných společností a jeden zástupce za univerzity.

Cílem je, aby členové VR nereprezentovali jen své osobní odborné kvality, popřípadě instituci, kde pracují. Jde o to, aby odborné společnosti sdružené pod ČSK delegovaly ty, ke kterým mají aktuálně největší odbornou důvěru, a dotyční reprezentovali svůj obor a kolegy ze své specializace, s nimiž komunikují a kterým popřípadě složí účty.

Kromě aktuálních informací byla na programu jednání silná témata: Nahrazení nedózovaného amalgámu jinými materiály; Odborná stanoviska a postupná edukace kolegů. Začali jsme řešit obavy některých kolegů z odstraňování amalgámových výplní, doc. L. Peřinka se ujal přípravy odborného stanoviska na zářijové zasedání VR. Odborné společnosti byly vyzvány, aby pojmenovaly eventuální postupy non-lege artis, pokud se takové v obecné formě vyskytují, popřípadě pokud jejich nabídku podporují úhradou zdravotní pojišťovny. Cílem je obsolentní postupy postupně nebo radikálně eliminovat.

Jednání bylo dynamické a věcné, zdá se, že VR ČSK bude velmi důležitým nástrojem v dalším vývoji české stomatologie. Doc. R. Šmucler bude stanoviska VR ČSK tlumočit na zasedáních vědecké rady MZ ČR, abychom zasáhli i šířeji do medicíny, je-li to u daného tématu potřebné a vhodné.

Členy VR ČSK jsou: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (za univerzity), doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D. (Česká společnost protetické stomatologie), doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc. (Česká společnost pro dětskou stomatologii), MUDr. Eva Šrámková (Česká ortodontická společnost), MUDr. Pavel Chrz (Česká stomatochirurgická společnost), prof. MUDr. Tibor Neméth, DrSc. (Společnost maxilofaciální chirurgie ČLS JEP), doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc. (Česká endodontická společnost), MUDr. Peter Augustín, Ph.D. (Česká parodontologická společnost), MUDr. Martin Šrytr (Česká akademie dentální estetiky) a MUDr. Luděk Vališ (ProMikro – Asociace mikroskopické stomatologie).

15. 6. 2018

LKS 06/2018

Print: LKS. 2018; 28(6): 133

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: