LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vzdělávací středisko ČSK nabízí v 1. pololetí 2022 další vzdělávací kurzy pro odborné zástupce, které se budou konat po celé republice.

Druhý ze série kurzů pro odborné zástupce se konal 13. 1. 2022 v Plzni.

Připomínáme, že absolvováním tohoto kurzu lze splnit jednu z podmínek pro udělení osvědčení pro výkon funkce odborného zástupce – viz Řády ČSK ve znění účinném od 1. 1. 2021, Organizační řád, díl 2, § 61 – 63.

Toto osvědčení bude od 1. ledna 2023 potřebovat každý zubní lékař, který chce být ustanoven do funkce odborného zástupce. Týká se to jak zubních lékařů, kteří se odborným zástupcem teprve chtějí stát, tak i těch, kteří funkci odborného zástupce již vykonávají. Povinnost absolvovat kurz mají všichni odborní zástupci bez ohledu na to, zda jsou do funkce ustanoveni ve své vlastní společnosti, anebo zda funkci vykonávají pro poskytovatele, se kterým nejsou nijak majetkově propojeni. Podrobně viz LKS 1/2022 v rubrice Právní poradna na str. S12 (dostupné na www.lks-casopis.cz).

Termíny a místa konání kurzů

  • Ostrava 24. 3. 2022 (tj. den před OSF, viz str. S25)
  • Praha 2. 4. 2022 (tj. den po PSF, viz str. S25)
  • Hradec Králové 8. 4. 2022

Informace o těchto kurzech a online přihlášky najdete na:

www.dent.cz (Pro členy/Vzdělávání/Kalendář akcí)

ČSK plánuje další kurzy pro odborné zástupce, o termínech a místech konání budeme včas informovat.

19. 2. 2022

LKS 02/2022

Print: LKS. 2022; 32(2): S24

Autor:

Fotografie

  • Zuzana Hromádková
  • Radka Šteflíková

Rubrika:

Téma: