LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vzdělávací středisko ČSK připravilo na 1. pololetí 2022 další vzdělávací kurzy pro odborné zástupce, které se budou konat po celé republice.

Připomínáme, že absolvováním tohoto kurzu lze splnit jednu z podmínek pro udělení osvědčení pro výkon funkce odborného zástupce – viz Řády ČSK ve znění účinném od 1. 1. 2021, Organizační řád, díl 2, § 61 – 63.

Toto osvědčení bude od 1. ledna 2023 potřebovat každý zubní lékař, který bude chtít být ustanoven do funkce odborného zástupce.

Místo a termín konání kurzu

  • Plzeň 13. 1. 2022
  • Olomouc 4. 2. 2022
  • Ostrava 24. 3. 2022
  • Praha 2. 4. 2022
  • Hradec Králové 8. 4. 2022

Informace o těchto kurzech a on-line přihlášky najdete na www.dent.cz (Pro členy/Aktuality).