LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vzdělávací středisko ČSK uspořádalo v říjnu v Praze první vzdělávací kurz pro odborné zástupce. Upozorňujeme, že tento kurz se bude postupně konat v dalších termínech a v různých lokalitách republiky.

Absolvováním tohoto kurzu lez splnit jednu z podmínek pro udělení osvědčení pro výkon funkce odborného zástupce – viz Řády ČSK ve znění účinném od 1. 1. 2021, Organizační řád, díl 2, § 61 – 63.

Toto osvědčení bude od 1. ledna 2023 potřebovat každý zubní lékař, který bude chtít být ustanoven do funkce odborného zástupce.