LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a k vládním opatřením, která zásadně omezují shromažďování a kontakt osob, muselo Vzdělávací středisko ČSK odpovídajícím způsobem omezit svoji činnost.

V pátek 23. 10. 2020 se uskutečnil online jednorázový vzdělávací program Ošetřování pacientů s poruchou autistického spektra a jinou psychiatrickou diagnózou. Jako lektor se představil MUDr. Mgr. Ladislav Bárta (soukromá stomatologická praxe, Brno).

Konání profesních zkoušek a vzdělávacích akcí ČSK

  • Profesní zkoušky probíhají opět od 4. 11. 2020. Uchazeči o vykonání profesní zkoušky jsou Vzdělávacím střediskem ČSK aktuálně a operativně informováni zejména prostřednictvím e-mailové a telefonické komunikace.
  • Prezenční kurzy ČSK byly minimálně do 20. 11. 2020 zrušeny. Informace o konání kurzů v dalším období sledujte aktuálně na www.dent.cz (Vzdělávání nebo Aktuality).
  • Online kurzy probíhají, aktuální informace a nabídku najdete na www.dent.cz (Vzdělávání).
  • Brněnské stomatologické fórum (4. 12. 2020) je zrušeno. Akce má tradičně vánoční atmosféru a společenský rozměr, který online přednáškami bohužel nejde nahradit.
MDDr. Simona Jelínková (Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha).