LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Koncem dubna a v květnu přešly některé kurzy Komory na online formu. Tímto způsobem se například uskutečnil kurz Sedace v ambulantní praxi zubního lékaře I. a II. (24. a 25. 4.), který vedla MUDr. Jana Vašáková ve spolupráci s MUDr. Pavlem Herdou.

Představenstvo ČSK na zasedání dne 17. 4. 2020 schválilo:

  • Zubní lékaři, jimž končí platnost osvědčení v období od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 a vzhledem k pandemii COVID-19 nemohli získat příslušný počet kreditů, mohou požádat o prodloužení doby platnosti osvědčení o 1 rok. Za podání této žádosti se promíjí kompletní platba (centrum i OSK).
  • Na 73. jednání sněmu ČSK bude předložen návrh na prodloužení lhůt pro dokončení rozšířené odborné přípravy a lhůt pro započítání absolvovaných vzdělávacích akcí v rámci vstupních vzdělávacích programů nejméně o dobu trvání nouzového stavu.

Konání profesních zkoušek a prezenčních vzdělávacích akcí ČSK:

  • profesní zkoušky probíhají opět od 12. 5. 2020
  • prezenční kurzy ČSK se konají od 1. 6. 2020
Chirurgické téma přednášel MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., poprvé online v úterý 12. 5.