LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
MUDr. Ivan Hejduk

Doktor Ivan Hejduk byl uznávaným soukromým zubním lékařem v Jičíně a specializoval se na stomatologickou chirurgii. Byl jedním ze zakládajících členů ČSK a stál u zrodu oblastní komory na Jičínsku. Po tři funkční období byl členem představenstva ČSK, poté členem sněmu ČSK a od roku 2005 až dosud byl členem čestné rady ČSK. Celých čtrnáct let (1992 – 2006) ochotně pracoval v redakční radě časopisu LKS. Byl nositelem čestného titulu Osobnost české stomatologie, který mu ČSK udělila v roce 2009. Zzemřel dne 17. 1. 2023 ve věku nedožitých 80 let.

Čest jeho památce!

S úctou vzpomíná

OSK Jičín

Česká stomatologická komora

Vážení čtenáři, na www.lks-casopis.cz si můžete připomenout rozhovor s MUDr. Ivanem Hejdukem (LKS 7/2018)

Jak si budu pamatovat MUDr. Ivana Hejduka

Nikdy by mě nenapadlo, že budu psát tyto řádky. To ráno minulý týden pro mě bylo krutým šokem. Z obrazovky počítače na mě vyskočilo smuteční oznámení. Vždycky se leknu. Z těch okamžiků mám podvědomý strach. Tentokrát o to větší.

Ze světa odešel přítel, kamarád, můj odborný guru, o kterém jsem věděl, že za ním kdykoliv můžu přijít pro radu. Stejně jako mnoho dalších kolegů. Znali jsme se a spolupracovali přes čtyřicet let. Poznal jsem ho ještě jako studentský stážista, stomatochirurgie byla mou oblíbenou disciplínou a Ivan byl trpělivým učitelem. Plynuly roky a já se řízením osudu na několik let ocitl v severní Africe. Hned po návratu, krátce po revoluci, jsem byl svědkem toho, jak Ivan s nadhledem sobě vlastním rozjížděl vznik stomatologické komory v okrese Jičín. Jako pověstný pastýř shromažďoval stádečko dezorientovaných zubních lékařů, kteří neměli tušení o svých budoucích praxích mimo „bezpečné“ zátiší OÚNZ. Vzpomínám na památné setkání v Jičíně, na které Ivan přivedl Jirku Pekárka. Doba byla přelomová, atmosféra napjatá a sny o privátních praxích přebujelé. Nicméně trvalo delší čas, než se z ČSK stala plně funkční organizace, ale po celou dobu stál Ivan Hejduk v popředí, jeho umírněné postoje vytvářely prostor pro řešení překážek. Stal se členem představenstva ČSK, já vedl oblastní komoru a navzájem jsme usilovali o posun stomatologie v rámci nových možností. V té době jsem silně vnímal Ivanův kredit, schopnost mírnit konflikty, cit pro spravedlnost a empatii.

V té době jsem se i já stal členem představenstva ČSK a dnes už nespočítám, kolik hodin jsme spolu i s dalšími kolegy strávili na jednáních nejprve v Ječné ulici a později v novém sídle Komory ve Slavojově 22. Také po mnoha hotelích na výjezdních jednáních, kde Ivan vždy, bylo-li třeba, velmi kultivovaně a nebojácně projevil svůj názor.

Byl velmi skromný, až starosvětsky slušný a vstřícný, což z něj činilo výjimečného společníka nejen mezi lékaři, ale také ve společnosti přátel. Nemohu zatajit, že jeho velkou láskou byla vážná hudba. Jeho houslové koncerty vytvářely další identitu povahy. A pak samozřejmě rodina. Své soukromí si trpělivě chránil. O to víc si dokážu představit, jaký zásah pro ně Ivanův odchod byl.

Nepochybuji, že se toto LKS dostane i k paní Věře a ta mi promine, že jsem se na pohřeb přítele nedostavil. Jde o moji slabost, těžko snáším pohřby, ty bolavé tečky na konci dlouhé cesty. Miluji život a pokud bych nemusel, nedostavím se ani na ten svůj. S těmi, kteří již prošli cestu Cháronovým člunem, se loučím po svém. V tichu své pracovny. Ještě okamžik zůstanu osobní. Paní Věro, projevuji opravdu upřímný soucit celé rodině, je to krutá bolest a dlouho nepřejde. Nicméně Ivan tady nikdy nebyl nadarmo a jeho odkaz si mnoho z nás ponese s sebou. A tak tu vlastně bude stále!

Na závěr, abych nezapomněl, Ivan byl také velice vtipný glosátor. Zkusím zavzpomínat trochu veseleji. Jednou, tehdy jsme v OSK pořádali oblastní semináře, aniž bychom se předem dohodli, připravil jsem na Ivana past. Stomatologický seminář začal, v sále bylo několik desítek kolegů, Ivan přednášel a dal mi pokyn, abych posunul diapozitiv. Měl jsem připravenou fotografii nádherné a opálené blondýny přefocené z Playboye. Auditorium zahučelo, jenom Ivan zachoval poker face a klidným hlasem pokračoval v přednášce: „Zejména na tomto snímku si všimněte dobře vyvinutých čtyřek vlevo i vpravo nahoře, musím ovšem s lítostí oznámit, že pacientka neprošla naším pracovištěm.“

Ivane, chybíš!

MUDr. Vratislav Čermák

Nová Paka

Za MUDr. Ivanem Hejdukem, známým a oblíbeným stomatologem

Ve středu 25. ledna 2023 jsme se naposledy rozloučili s MUDr. Ivanem Hejdukem. Jsem přesvědčen, že málokdo z Jičíňáků ho neznal. Ivan Hejduk byl nejen výborným stomatologem, ale především dobrým a laskavým člověkem. Jeho přístup k pacientům byl vždy takový, jaký by měl mít každý lékař a zdravotník. Kromě toho byl také skvělým hudebníkem a znalcem hudby.

Můj dobrý přítel, kolega a kamarád Ivan nás poprvé zarmoutil. Jeho náhlý odchod nás překvapil a zaskočil. Věděli jsme o jeho dlouhodobě léčené těžké nemoci, ale nikdo z nás nečekal, že to přijde už nyní. Ještě začátkem října jsme ho mohli slyšet hrát na housle, ještě začátkem prosince jsme mohli naslouchat jeho poutavému a zasvěcenému vyprávění o Ludwigu van Beethovenovi. A pak přišly ty poslední Vánoce, kdy byl Ivan již ve velmi těžkém stavu. Jsem rád, že jsem ho ještě mohl v těch posledních dnech navštívit. Tam již se mnou hovořil o konci života. Bral to statečně, klidně a vědoucně. Určitě ho ten rozhovor unavil, ale měl z mé návštěvy očividnou radost.

Milý Ivane, budeš nám chybět, moc chybět. Naše setkání, e-maily i telefonní rozhovory byly vždy naplněné vtipem a nadhledem nad malichernostmi běžného života. Měli jsme si vždy co říct. Ať už to bylo o hudbě, zubařině či o známých osobnostech. Často jsme si připomínali společné zážitky z ordinace, ze zájezdů na odborná školení. A že těch společných zážitků bylo! To vše tvým odchodem bohužel skončilo. Ale věř mi, že zůstaneš vždy v našich srdcích a hezkých vzpomínkách. Na závěr si neodpustím malou výtku: Tím, že jsi odešel dříve než já, v nedožitých 80 letech, jsi porušil věkovou „subordinaci“…

Čest tvé památce!

Tvůj Vilda Hofman

MUDr. Vilém Hofman, OSK Jičín

MUDr. Ivan Hejduk s manželkou Věrou. Vánoční koncert na Vyšehradě, 9. 12. 2022. Bohužel poslední komorové setkání...