LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

Byl zakladatelem moderní československé a české orofaciální onkochirurgie a onkologie. Položil základy interdisciplinárního přístupu k maxilofaciální chirurgii a zasloužil se o zavedení nových léčebných a operačních postupů. V letech 1998 až srpen 2012 zastával post přednosty Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha. Byl dlouholetým členem čestné rady a vědecké rady ČSK a nositelem čestného titulu Osobnost české stomatologie, který mu ČSK udělila v r. 2013 za jeho celoživotní přínos oboru. Zemřel po krátké nemoci a neočekávaně 26. 6. 2017 ve věku 74 let.

S úctou vzpomíná

Česká stomatologická komora

15. 4. 2023

LKS 04/2023

LKS. 2023; 33(4): 61

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: