LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dne 24. 10. 2022 se v Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech uskutečnilo vzpomínkové odpoledne k uctění památky Jana a Jiřího Jesenských, synovců zakladatele zubní kliniky prof. Jana Jesenského, a to u příležitosti 100 let Stomatologické kliniky v Praze.

Setkání se konalo přesně v den 80. výročí popravy bratrů Jesenských a jejich manželek v Mauthausenu za pomoc parašutistům při atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Program v kapli sv. Anny zahájili přednosta kliniky prof. MUDr. René Foltán, Ph.D., a děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. Mezi hosty byl předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a představitelé ostatních stomatologických klinik. Po společné modlitbě k pietě za popravené v Mauthausenu, kterých dne 24. 10. 1942 bylo celkem 262, následoval koncert a závěr patřil představení publikace o historii kliniky, o níž informujeme na str. 218.

Vzpomínkového odpoledne se vedle pracovníků pražské kliniky zúčastnili představitelé stomatologických klinik z celé ČR a další významní hosté.
Vzpomínkového odpoledne se vedle pracovníků pražské kliniky zúčastnili představitelé stomatologických klinik z celé ČR a další významní hosté.
Mgr. Magdaléna Česneková, organizátorka setkání v Panenských Břežanech.
Akce se symbolicky konala také v den, kdy právě slavil své 90. narozeniny dlouholetý pracovník pražské stomatologické kliniky a odborník v oblasti historie zubního lékařství doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc. s prof. René Foltánem a prof. Martinem Vokurkou.
doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc. s doc. Romanem Šmuclerem.
Krásným zážitkem bylo vystoupení sopranistky Markéty Fassati a hudebního doprovodu na hoboj a cembalo.

17. 12. 2022

LKS 12/2022

Print: LKS. 2022; 32(12): S208

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: