LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dr. med. dent. Jiří W. Pollak (22. 7. 1949 – 19. 3. 2021) patří k osobnostem, které se nesmazatelně zapsaly do historie České stomatologické komory a do srdcí kolegů různých generací. Hovoří o tom také dopisy, které jsme v minulých dnech v redakci LKS obdrželi.

Fotografie je z 25. 5. 2001. V učebně vzdělávacího střediska ČSK, tehdy ještě v Ječné ulici, se konalo pod vedením ředitele projektu Dětský úsměv Dr. med. dent. Jiřího W. Pollaka další z mnoha školení zubních lékařů, kteří se tak stali certifikovanými lektory tohoto preventivního programu pro předškolní děti.

Odborník, přítel a vlastenec

Dne 19. 3. 2021 nás opustil kolega Dr. med. dent. Jiří W. Pollak. Svůj profesní život strávil ve švýcarském Curychu. Částečně na akademické půdě, většinu ve své soukromé praxi. Ihned po otevření našich hranic po roce 1989 se aktivně zapojil do vzdělávání našich stomatologů. Bral to jako svou vlasteneckou povinnost ke své rodné zemi, která zapustila své kořeny hluboko v jeho srdci.

Potkali jsme se poprvé už v roce 1990 na setkání parodontologů. Na půdě České parodontologické společnosti a později i Implantologického klubu jsme se setkávali často. Vždy se snažil nezištně se podělit o své zkušenosti, obohatit náš obor a posunout ho dopředu. Mnoho kolegů ho mohlo v těch letech potkávat na různých přednáškách, seminářích a kurzech po celé republice. Ve většině určitě zanechal svým zapálením pro obor nezapomenutelnou stopu. A to nejen po stránce odborné, ale i společenské. Jako výborný a zábavný společník vydržel dlouho diskutovat a bavit se. Vždy byl plný pozitivní energie. Snad má spousta kolegů na tyto časy krásné vzpomínky.

Já osobně jsem měl to štěstí se s ním sblížit už od prvních setkáních. Potkávali jsme se nejen na odborné půdě, ale i soukromě. Jeho láska k rodné vlasti spočívala také v oblibě české kuchyně. Bylo mně ctí pohostit ho jeho oblíbenou svíčkovou v mém provedení. A obliba a znalosti dobrého vína ho přiměly k zakoupení vinného sklípku pod Pálavou. Což byla další příležitost pro setkávání se s širokým okruhem jeho přátel. Po celých třicet let jsme mimo osobní kontakt využívali mailovou komunikaci. Léta mě i další své přátele zásoboval pravidelným servisem vtipů z celého světa.

K jeho všestranným zájmům patřilo také cestování. Před několika lety podnikl cestu kolem světa. O své zážitky se vždy dokázal podělit. Další velkou láskou byly jeho veteráni a s nimi závody po celém světě. Znalosti a obliba umění. Všechno pravidelně prezentoval jako tiskový dopisovatel. V neposlední řadě jeho rodina a oblíbený větrný mlýn v Řecku. Ještě v lednu mě potěšil snímkem s vnoučaty a bohatou úrodou oliv.

Závěrem si dovoluji citovat jeho maximálně výstižnou charakteristiku, kterou mi poslala jeho rodina ve smutečním oznámení: „...Zůstalo po něm neuvěřitelné množství nádherných vzpomínek. Byl to skvělý člověk a všeuměl. Jeho chuť do života byla vždy inspirativní, stejně jako jeho touha po poznání. Vždy se na něj mohlo spolehnout. Ať už při opravě neopravitelné věci nebo při organizaci nemožného. Vždy to nějak zařídil. Jeho láska k rodině a přátelům, k veteránům a umění byla nevyčerpatelná. Jeho zájmy byly stejně rozmanité jako on. Neexistovalo téma, které by ho nezajímalo. Jeho smysl pro humor a duchaplnost byly nakažlivé až do konce. Znát ho bylo obohacením, výsadou a poctou.“

I pro mě bylo ctí zařadit se mezi jeho přátele.

MUDr. Jaroslav Dvořák

Drnovice

Nejen Dětský úsměv

Doktora Jiřího W. Pollaka jsem poznala v roce 1995. Ještě jako studentka jsem měla možnost stážovat v jeho curyšské praxi a později ještě několikrát. Bylo pro mne fascinující sledovat celkovou atmosféru v ordinaci, pracovní nasazení personálu v čele s Jirkou, jednání s pacienty a výsledky práce. Jirka byl velmi štědrý v předávání informací. Nepřehlédnutelná byla jeho radost z práce. Zásadně nová byla pro mne pozice dentálních hygienistek – v tu dobu u nás neznámá součást stomatologické praxe. Prevence zubního kazu a parodontitidy měla ve Švýcarsku už dlouhou a úspěšnou historii a Jirka na ni kladl veliký důraz.

Velmi se angažoval v přenosu švýcarských zkušeností do Čech. Zprostředkoval spoustu důležitých a užitečných kontaktů. Typické bylo, že jakmile se objevil problém nebo téma k řešení, Jirka se okamžitě pouštěl do hledání a organizování jeho vyřešení. Vzpomínám si na případ dívky, v Čechách s neoperovatelným a kvůli lokalizaci život ohrožujícím hemangiomem. Když se o tomto případu dozvěděl Jirka, se svou manželkou Anitou – také lékařkou – napnuli všechny síly a dokázali zorganizovat, že byla pacientka úspěšně operována v Curychu.

Mimořádně důležitou roli Jirka sehrál na poli prevence ve stomatologii. Velmi se angažoval při zakládání škol pro dentální hygienistky v Česku a na Slovensku.

V 90. letech založil preventivní program Dětský úsměv, který byl tehdy určený pro mateřské školy. Nadchl a vyškolil řadu kolegů, kteří následně školili učitelky v mateřských školkách. Děti v zúčastněných školkách si pak denně pod dohledem učitelek čistily zuby a do jejich povědomí a do povědomí rodičů se dostávala důležitost péče o zuby. Když pak byl v roce 1999 založen Český zelený kříž a plánován projekt zaměřený na stomatologickou prevenci pro základní školy, bylo logické, že tento projekt naváže na probíhající Dětský úsměv. Jirka hrál důležitou roli při přípravě podkladů a koncepce a zprostředkoval důležité kontakty. Díky němu podobu projektu ovlivnili také osobnosti jako prof. Thomas Marthaler. Projekt Dětský úsměv má tak za sebou dnes celkem čtvrt století dlouhou historii a prošly jím tisíce dětí. Stopa Jirky Pollaka je nesmazatelná. Děkujeme!

MUDr. Hana Zallmannová

Praha

První česká škola pro dentální hygienistky

V druhé polovině 90. let 20. století se doktor Jiří W. Pollak zapojoval do pomoci při zakládání školy pro dentální hygienistky, která byla první jak v Praze, tak i v České republice. A jak u něho bylo typické, tak to dělal velmi aktivně a s nadšením. Přispěl mnoha cennými odbornými radami autorům vzdělávacího programu, motivoval organizátory výuky a pomáhal s jejím adekvátním nasměrováním. Zprostředkoval možnost opakované návštěvy v Curychu, a to jak vedení, tak i studentům. Všechny tyto návštěvy osobně monitoroval a pomáhal s jejich organizací. Viděl, jak důležitou profesí dentální hygienistka je ve Švýcarsku a jakou společenskou roli plní, a chtěl, aby tomu bylo tak i v České republice. Ze svých zásob škole věnoval řadu pomůcek, mnohdy osobně vyrobených, které v prvních letech existence školy tvořily základní kameny odborné výuky. Spolu s dr. Čierným, cestou zdravotnické společnosti propojující Česko, Slovensko a Švýcarsko, zajistili škole počáteční dílčí subvenci, za kterou byly pořízeny nové lavice a židle do tříd pro studenty. Jirka Pollak sám v nově vzniklé pražské škole několikrát přednášel a uměl studentky svým projevem nadchnout. A i když se během posledních dvaceti let výuka proměnila a zmodernizovala, tak tím vším, co je uvedeno výše, vytvořil Dr. med. dent. Jiří W. Pollak v pražské soukromé škole pro dentální hygienistky (SVOŠZ pro DH) a nepochybně v celé české dentální hygieně nesmazatelnou stopu.

MUDr. Ladislav Kindl

Praha