LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Záznam můžete bezplatně zhlédnout na:

https://www.dent.cz/clenska-sekce/agendy-komory/elearnig-a-webinare/

Webinář se konal 3. 2. 2021 od 18.00 hod. a měl vysokou návštěvnost. Během dvou hodin se účastníci dozvěděli aktuální informace o vývoji pandemie, o očkování a krocích Komory (doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.), vyslechli výklad k úhradám stomatologické péče v roce 2021 (MUDr. Robert Houba, Ph.D.) a výklad k novým předpisům Komory od 1. 1. 2021, zejména v oblasti vzdělávání (Mgr. Jiří Slavík). Přednášející operativně zodpověděli i řadu přímých dotazů od účastníků.

K tomuto i dalším komorovým webinářům se můžete v klidu kdykoli vrátit na výše uvedené adrese.