LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Online odborné diskuze neboli webináře pořádá Česká stomatologická komora od roku 2010. Získaly si široký okruh posluchačů, pro něž je tato moderní forma vzdělávání „přes počítač“ zajímavá. Od prosince 2017 jsou nově pořádány na platformě YouTube bez omezení počtu míst ve virtuální posluchárně. Témata jsou zaměřena převážně na běžnou praxi zubního lékaře.

Informace o tom, jak se do online diskuze můžete zapojit, jsou pravidelně rozesílány e-mailem a zveřejněny na www.dent.cz v Aktualitách pro členy.

Letos se již uskutečnily dva webináře: 20. 1. téma Jak uchovat stereognostickou schopnost chrupu? v podání MUDr. Radmily Sedláčkové, MSc., a 24. 2. téma Léčebný plán v parodontologii v podání MDDr. Filipa Hromčíka, Ph.D.

Záznamy webinářů ČSK vysílaných od prosince 2017 na internetovém serveru YouTube můžete bezplatně zhlédnout na: www.dent.cz (Pro členy/Agendy komory/eLearning a webináře).