LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V sobotu 19. 1. 2019 proběhl na Mělníku v příjemném prostředí hotelu Olympionik workshop spojený s výroční valnou hromadou, jejíž součástí byla i volba nového výboru České akademie dentální estetiky (ČADE).

MUDr. Jan Streblov v roli přednášejícího a nově také prezidenta ČADE.

V dopoledních hodinách se svou přednáškou na téma „Digital smile design“ vystoupil inspirativní zubní technik Jakub Hošek. Poutavé sdělení bylo interaktivně provázené praktickým nácvikem. Přestože jsou zuby základem naší práce, je pozoruhodné, jak málo pozornosti věnujeme jejich detailnímu tvaru a funkci. Od znalosti žádoucího tvaru a postavení zubů se pak může rozvinout plán celkové rekonstrukce chrupu. Přednášející pomocí výtečně připravených šablon provedl účastníky postupem práce při vytváření smile designu a detailně se věnoval také vlivu digitálního předtvaru na finální návrh v podobě wax-up, případně mock-up. Konečný úspěch je závislý na souhře všech zúčastněných, tedy na pacientovi, lékaři i zubním technikovi.

Navázal dr. Jan Streblov se svým sdělením „Úprava gingivy podle smile designu“. Na výborně zpracovaných kazuistikách názorně demonstroval možnosti smile designu při úpravě úrovně gingivy ve frontálním úseku chrupu. Úprava může probíhat buď parodontologickým výkonem, protetickým tvarováním korunek zubů, ortodontickým pohybem nebo jejich kombinací. A právě digital smile design se stává vhodným nástrojem ke komunikaci různých fází komplexní léčby a tím také k dosažení uspokojivého a předvídatelného výsledku.

Po obědě se potom uskutečnily certifikační přednášky dr. Filipa Georgese a dr. Michala Novosada. Obě byly poutavé a každá s ohledem na specializaci autorů odlišná. Zatímco se dr. Georges ve svých kazuistikách zaměřil na praktickou aplikaci digital smile designu při celkové protetické rekonstrukci chrupu, dr. Novosad své sdělení pojal z pohledu chirurga a ukázal nám možnosti autotransplantace zubů jak ve frontálním, tak v distálním úseku chrupu a jejich estetické výhody a nevýhody.

Na závěr setkání proběhla valná hromada, na které se s vedením společnosti rozloučil dr. Martin Šrytr a byl zvolen nový výbor ve složení: prezident dr. Jan Streblov, člen výboru dr. Filip Georges a hospodář dr. Jiří Kaplan. Nově zvolený prezident nakonec přednesl své vize pro další vývoj České akademie dentální estetiky a celá akce byla večer završena dobrou večeří a ochutnávkou mělnického vína z produkce vyhlášeného vinařství Kraus.

Zubní technik Jakub Hošek interaktivně spojil svoji přednášku s praktickým nácvikem.

16. 3. 2019

LKS 03/2019

Print: LKS. 2019; 29(3): S48

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČADE

Rubrika:

Téma: