LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Již 24. ročník tradiční konference Sazamův den se uskutečnil dne 4. 11. 2020. Místem konání bylo tentokrát online prostředí, kam nás vyhnala probíhající pandemie COVID-19 a s ní související protiepidemická opatření. Přednášky byly vysílány z knihovny Stomatologické kliniky LF UK a FN v Hradci Králové, v níž se jednotliví přednášející střídali u mikrofonu. Konání konference bylo podpořeno z účtu klinik ČSK.

Na programu bylo představení vědecké činnosti lékařů naší kliniky v posledních letech. Témata pokrývala spektrum oblastí od základního výzkumu až po klinické aplikace. Pro posluchače bylo zajímavé sledovat, čím vším se lékaři kliniky ještě stíhají zabývat, přestože jejich pracovní kalendáře jsou bohatě zaplněné výukou a pacienty. Obsah všech přednášek byl podložen vlastními výzkumnými aktivitami jednotlivých přednášejících.

V první přednášce představila dr. V. Radochová výsledky své studie zjišťující vliv onemocnění parodontu na riziko předčasného porodu. Doc. R. Koberová Ivančaková demonstrovala zvýšený výskyt zubního kazu u předčasně narozených dětí s nízkou porodní hmotností. Následovaly dvě přednášky o kmenových buňkách zubní dřeně, dr. J. Schmidt ukázal vliv kyseliny hyaluronové na jejich kultivaci a dr. N. Pilbauerová hovořila o dlouhodobém uchovávání kmenových buněk ve zmraženém stavu. První blok konference uzavřel dr. M. Kapitán, který prezentoval výsledky hodnocení výuky endodoncie našimi studenty.

Po přestávce otevřel doc. J. Suchánek druhý blok konference přednáškou o vývoji nástroje k odstraňování oddělených fragmentů kořenových nástrojů z kořenových kanálků. Dále zazněly dvě přednášky s implantologickou problematikou. Dr. D. Kopecká představila výsledky svého zkoumání anatomických aspektů v implantologii, prof. A. Šimůnek pak rozebral výzkum stability zavedených dentálních implantátů. Poté zazněla přednáška dr. R. Mottla, který se významnou měrou podílel na vývoji nového léčivého přípravku na bázi kyseliny hyaluronové a oktenidinu pro prevenci a léčbu alveolitis sicca. Program konference zakončil doc. R. Slezák svou přenáškou o subjektivním pohledu pacientů na kvalitu života sdruženou s orálním zdravím.

I v tomto formátu proběhl XXIV. Sazamův den úspěšně a bez technických či jiných problémů. K online konferenci se připojilo celkem 149 účastníků. Těšíme se na příští ročník, kdy oslavíme již čtvrt století konání Sazamových dnů.