LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 18. – 20. 10. 2019 se uskutečnila XXXIX. valná hromada Sdružení studentů stomatologie ČR (SSS ČR). Studenti Zubního lékařství z Prahy, Brna, Hradce Králové, Plzně a Olomouce se tentokrát sešli v Praze, v Kampusu Hybernská.

XXXIX. valná hromada Sdružení studentů stomatologie ČR (SSS ČR).

V pátek 18. října se ve Faustově domě uskutečnila přednáška MUDr. Jiřího Zvolánka, zakladatele a prvního prezidenta SSS ČR. V sobotu 19. října se pak do odpoledních hodin klasicky řešila agenda sdružení. V neděli, která byla posledním dnem valné hromady, proběhla v dopoledních hodinách přednáška prezidenta ČSK doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc., o trendech ve stomatologii, o České stomatologické komoře a současném dění ve stomatologii. Kromě tohoto nabitého a velmi zajímavého programu zbyl ještě čas na poznávání krás našeho hlavního města, což ocenili zejména mimopražští účastníci.

Valná hromada není ale rozhodně určena jen pro členy vedení sdružení, srdečně jsou vítáni všichni členové. Těmi se může stát každý student studující obor zubní lékařství v České republice.

14. 12. 2019

LKS 12/2019

Print: LKS. 2019; 29(12): S222

Autor:

Fotografie

  • Archiv SSSČR

Rubrika:

Téma: