LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 21. – 22. 9. 2018 proběhl 10. výroční kongres České endodontické společnosti (ČES). Letos se od těch předchozích lišil v několika ohledech.

Páteční program 10. výročního kongresu ČES se konal společně s PDD 2018 v Obecním domě, a tak si mohli přednášku endodontické hvězdy prof. Mahmouda Torabinejada vychutnat účastníci obou kongresů.

Rozhodli jsme se, že pozveme osobnosti, které už v předchozích letech na našich kongresech přednášely a měly velký úspěch, a za druhé, že jubilejní ročník bude dvoudenní. Na jeho první část jsme pozvali světově proslulého lékaře, endodontistu a v tomto oboru nejcitovanějšího autora prof. Mahmouda Torabinejada, D.M.D., M.S.D., Ph.D. Vzhledem ke kolizi termínu s kongresem PDD 2018 vykrystalizovala spolupráce a propojení těchto dvou velkých odborných akcí. Díky tomu jsme mohli přednášku prof. M. Torabinejada nabídnout i pro účastníky PDD a ve Smetanově síni společně prožít vystoupení endodontické hvězdy. Děkujeme i organizačnímu týmu PDD za hladký průběh akce.

Profesor M. Torabinejad mimořádně přispěl k rozvoji oboru endodoncie. Vývojem MTA (Mineral Trioxide Aggregate) výrazně ovlivnil terapii v endodoncii. Je autorem pěti učebnic a více než 350 publikací. Je nositelem řady ocenění za přínos v terapii a za mimořádný lékařský výzkum. Jako prezident vedl Kalifornskou asociaci endodontistů a je také bývalým prezidentem Americké asociace endodontistů (AAE) a Nadace AAE.

Po skončení páteční akce se konalo společné slavnostní setkání členů ČES v Obecním domě. V rámci 10. výročního kongresu a oslav vzniku ČES jsme přichystali překvapení a ocenění pro jednoho ze zakládajících členů společnosti, autora učebnice endodoncie a našeho milého kolegu, prvního předsedu ČES doc. MUDr. Luďka Peřinku, CSc., za jeho přínos endodoncii v Česku.

Tuto cenu jsme nazvali Cenou Luďka Peřinky a bude udělována za mimořádný přínos pro českou endodoncii.

Sobotní část kongresu pokračovala již tradičně v Hotelu Pyramida Praha a nesla se i nadále v duchu MTA. Program byl velmi pestrý od dětské endodoncie, chirurgické endodoncie, endodoncie v běžné praxi až po zobrazovací techniky.

Úvodní přednášku měl současný prezident společnosti MUDr. Daniel Černý, Ph.D. Jeho prezentace s názvem „MTA – vlastní poznatky a výsledky“ přinesla použitelná doporučení pro práci s MTA spolu s užíváním operačního mikroskopu.

Využití MTA v dětské stomatologii nám v příspěvku nazvaném „Děti a beton“ přednesla MUDr. Katarína Cyprichová. Krok za krokem ukázala použití na jednotlivých případech u pulpotomie, dále na případech přímého překrytí stálého moláru s dokončeným i nedokončeným vývojem kořene a u řezáků po úrazech. Dr. Cyprichová pracuje ve své soukromé praxi v Bratislavě a věnuje se převážně pedostomatologii.

Dalším skvělým přednášejícím byl MUDr. Daniel Ott. Jeho přednáška o odstraňování kořenových nástrojů a přehledů technik byla velmi přínosná. V úvodu jsme vyslechli rozdíly v chování ocelových a NiTi nástrojů při opracování kořenových kanálků, dostali jsme se k příčinám oddělování kořenových nástrojů a k přehledu vhodných technik při odstraňování oddělených kořenových nástrojů a různých druhů kořenových nástaveb.

MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D. upoutal posluchače svým pohledem chirurga při hraničních indikacích chirurgické endodoncie. Toto rozsáhlé téma bylo velmi pěkně zpracované a doprovázené kvalitními fotografiemi a video záznamy. Využití a použití CBCT v dnešní stomatologii se ujal se svou prezentací MUDr. Martin Georgiev. Zajímavé bylo srovnání dávek v jednotlivých lokalitách, porovnání výtěžnosti 2D a 3D zobrazení. Následovala přednáška našeho člena MDDr. Radovana Žižky, Ph.D., na téma „Externí cervikální invazivní resorpce“. Posluchače seznámil s etiopatogenenzí, predispozičními faktory, diferenciální diagnostikou a možnostmi léčby. Závěr kongresu patřil MUDr. Janu Švábovi a jeho kazuistikám s MTA.

Náš 11. kongres proběhne 20.–21. 9. 2019 opět v Praze a jako hlavní keynote speaker přijal pozvání dr. Domenico Ricucci.

Mezi přednášejícími sobotní části kongresu ČES byl MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D.
V rámci oslav vzniku ČES převzal v Obecním domě ocenění jeden ze zakládajících členů doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc. Vlevo je na snímku ze slavnostního předání prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., vpravo prezident ČES MUDr. Daniel Černý, Ph.D.
Cena Luďka Peřinky
Prof. Mahmoud Torabinejad, D.M.D., M.S.D., Ph.D.

7. 12. 2018

LKS 12/2018

Print: LKS. 2018; 28(12): S202 – S203

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČES
  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: