LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Výroční kongres České endodontické společnosti (ČES) se konal 20. – 21. 9. 2019 tradičně v prostorách Hotelu Pyramida Praha. Zubní lékaře čekalo tento podzim mnoho dentálních akcí a my jsme rádi, že jsme si zachovali přízeň našich posluchačů.

Účastníci a přednášející 11. výročního kongresu České endodontické společnosti.

Letošní extendovaný program zahájil v pátek dr. Domenico Ricucci. Bylo nám velkým potěšením již podruhé přivítat tohoto vzácného člověka na našem kongresu. V rámci své soukromé praxe orientované převážně na endodoncii zřídil před řadou let i histologickou laboratoř, kde si osobně vyrábí preparáty z extrahovaných zubů. Jeho závěry a zejména mikrofotografie uveřejněné ve více než 80 publikacích dentálních periodik a řadě knih jej řadí k jednomu z nejčastěji citovaných autorů v endodoncii, o čemž se mohli čeští lékaři přesvědčit na letošním kongresu ESE ve Vídni.

Druhý den odstartoval svou přednáškou „10 kroků ke spolehlivému výsledku apikální chirurgie“ dr. John Stropko. Je mezinárodně uznávanou autoritou v oboru mikrochirurgické endodoncie a vynálezcem Stropko irigátoru.

Sobotní odpolední program byl sice orientovaný již na česky (a slovensky) mluvící autory, ale na kvalitě mu to neubralo. MUDr. Radek Mounajjed, DDS, Ph.D., a MUDr. Ladislav Gregor, Dr. Med. Dent., Ph.D., se zhostili tématu postendodontického ošetření. Následovala poutavá diskuze obou protagonistů o představených postendo konceptech. MDDr. Tomáš Buchta na několika kazuistikách ukázal diagnostiku a terapii perforací s použitím různých bioaktivních materiálů.

ČES navázala spolupráci se Slovenskou endodontickou společností a mohli jsme přivítat předsedu SES MUDr. Romana Blahutu, Ph.D., který zaujal posluchače přednáškou „Jak přistupovat k velkým periapikálním lézím“. Závěr dne patřil MDDr. Janu Petříkovi, který se zaměřil na význam klinického vyšetření doplněného vhodnou RTG projekcí.

Tato velká akce se neobejde bez finanční pomoci sponzorů a vystavovatelů. Tímto patří všem velké poděkování, především zlatému sponzorovi Dentamed, dále stříbrným sponzorům Fénix Dental a KaVoKerr.

Těšíme se na další setkání při příležitosti 12. výročního kongresu, který se bude konat 19. 9. 2020 v Praze.

14. 12. 2019

LKS 12/2019

Print: LKS. 2019; 29(12): S217

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČES

Rubrika:

Téma: