LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dne 9. 9. 2021 se po dlouhé přestávce uskutečnilo 22. zasedání pražského ITI studijního klubu (International Team for Implantology).

MUDr. Aleš Váňa patří k organizátorům akcí ITI Study club Prague Capital.

Centrála ITI má sídlo ve Švýcarsku v Bazileji. Jedná se o mezinárodní organizaci, která sdružuje profesionály v oboru zubní implantologie – chirurgy, parodontology, protetiky i zubní techniky. Zkrátka celý tým odborností, jejichž cílem je co nejlépe ošetřit pacienta pomocí zubního implantátu. ITI má osmnáct tisíc členů, kteří se scházejí v rámci organizace na úrovni světových kongresů, mezinárodních sympozií, ale i formou lokálních studijních klubů. Členství funguje na bázi ročního příspěvku. Výhodou je vzájemné setkávání kolegů s možností hostovat v kterémkoli klubu v rámci Evropy, ale v podstatě celého světa. V České republice máme dva studijní kluby.

Cílem je setkávání členů v komorním prostředí malého počtu účastníků, ideálně do pětadvaceti osob, aby byla zachována určitá neformálnost. Na velkém kongresu se málokdo osmělí zvednout ruku s dotazem a zastavit přednášejícího. Zde je vítán každý dotaz a je cenné předávat informace od zkušených začínajícím dychtivým kolegům. Zároveň každý má tu svou „kuchařku“ a je prospěšné porovnat své výsledky s ostatními. Pokud to rozpočet klubu dovolí, můžeme pozvat zahraničního spíkra či spojit síly společným zasedáním více klubů.

ITI Study club Prague Capital byl založen v roce 2015. V rámci covidové pauzy bylo nyní aktivní fungování klubu opět obnoveno, a to setkáním ve vile Grébovka v Praze. Pozvanými přednášejícími byli MUDr. Martin Georgiev (Chomutov) a MUDr. Vojtěch Slezáček (Praha). Tématem byla navigovaná implantologie. Každý z přednášejících představil jiný plánovací software a bylo zajímavé zhodnotit možnosti sesazení všech potřebných dat. Tedy data z CBCT (Dicom) pro protetický návrh (STL) až po plánování pozice implantátu. Výhodou je výrazné zkrácení doby ošetření pacienta na křesle stomatologa. Navigovaná implantologie je zajímavá i z pohledu forenzního, tedy ve vztahu k anatomickým strukturám a možnému iatrogennímu poškození pacienta. Nevýhodou navigované chirurgie je možná sumace chyb, která pramení již ze samotného vyhotovení CBCT. Pokračuje 3D tiskem, který zdaleka není jednoduchou disciplínou. Otázka odchylky zavedeného implantátu od návrhu terapie je jistě předmětem další diskuze.

Pokud situace dovolí, budeme se setkávat na dalších plánovaných akcích ITI studijního klubu. Více informací na www.ITI.org.

27. 11. 2021

LKS 11/2021

Print: LKS. 2021; 31(11): S185

Autor:

Fotografie

  • Aleš Váňa

Rubrika:

Téma: