LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se sešla na pravidelném zasedání v Apolence, sídle Komory.

Projednávali jsme běžnou agendu, plnění rozpočtu ČSK za měsíce 1–11/2017, zasílání ekonomické dokumentace z oblastí a účast na školení předsedů RK a ČR OSK. Bohužel se opět (alespoň podle dokumentace) nesešly oblastní sněmy v mnoha OSK ke schválení rozpočtů a příspěvků do oblasti na r. 2018. Chceme se domnívat, že se jedná pouze o chybu administrativy.

Připomínáme nutnost odeslat členské příspěvky do centra ČSK do konce února, poté do konce března i za ty členy, kteří je oblasti včas neuhradili (viz Finanční řád).