LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Na pravidelném zasedání se revizní komise ČSK věnovala běžné agendě a zejména stížnostem.

K běžné agendě patřila kontrola zasílání ekonomické dokumentace z oblastí, evidence zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK a kontrola plnění rozpočtu ČSK za rok 2018.

Stěžejním bodem bylo opět řešení stížností. Značnou část jednání jsme věnovali diskuzi o povinnostech odborných zástupců zdravotnických zařízení. Měli by pečlivě sledovat nejen členství zaměstnanců v ČSK, ale případně i platnost povolení k pobytu a povolení k výkonu povolání. V případě, že zaměstnanec nesplňuje potřebné podmínky, neměl by povolání vůbec vykonávat.

Nadále jsme se věnovali připomínkám k návrhu úpravy vnitřních řádů ČSK.