LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Na pravidelném zasedání se revizní komise ČSK věnovala běžné agendě a zejména stížnostem.

K běžné agendě jako obvykle patřila kontrola zasílání ekonomické dokumentace z OSK, evidence zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK a kontrola plnění rozpočtu ČSK za rok 2018. Některé oblasti dosud nedodaly protokoly o inventarizaci. Bohužel stejně jako loni nejsou schváleny rozpočty v 15 oblastech.

Před jednáním RK ČSK proběhlo společné zasedání RK OSK Praha 5 a RK ČSK. Probrali jsme některé dlouhodobě neřešené stížnosti této oblasti. Mnohé se vysvětlilo a bude ukončeno.

Další část jednání byla věnována připomínkám RK ČSK k návrhu nových vnitřních řádů ČSK, které byly konzultovány s prezidentem ČSK a právníkem Mgr. Jiřím Slavíkem. Společný materiál bude předmětem jednání představenstva a sněmu ČSK.