LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné zasedání revizní komise ČSK se konalo ve Špindlerově Mlýně den před sněmem ČSK.

Revizní komise ČSK zasedala ve Špindlerově Mlýně den před květnovým jednáním sněmu ČSK.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn. kontrolou zasílání ekonomické dokumentace z OSK, evidencí zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK, zasíláním členských příspěvků z oblastí a kontrolou plnění rozpočtu ČSK za rok 2018. Důležitým bodem bylo dokončení zprávy RK ČSK pro 71. jednání sněmu ČSK.

Valnou část programu naplnilo projednávání stížností z OSK. Jako červená nit se stížnostmi táhne několik témat: odmítnutí akutního ošetření registrovaného pacienta, odmítnutí plně hrazeného ošetření a nezajištění zástupu při nepřítomnosti.

Čestná rada ČSK zasedala ve Špindlerově Mlýně den před květnovým jednáním sněmu ČSK.

23. 6. 2019

LKS 06/2019

Print: LKS. 2019; 29(6): 122

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: