LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné jednání RK ČSK se uskutečnilo na společném výjezdním zasedání s představenstvem ČSK.

Zabývali jsme se běžnou agendou a kontrolou plnění rozpočtu centra ČSK za první čtvrtletí 2019. Některé oblasti sice zaslaly příspěvky, ale bez seznamu členů a jejich kategorií. Při zevrubné kontrole bylo zjištěno, že příspěvky na r. 2019 byly až na drobné nedostatky zaslány v předepsané výši. Dne 13. 6. 2019 byla provedena fyzická kontrola pokladny v Kanceláři ČSK.

Během tohoto roku se objevil nový problém – zaměstnávání cizojazyčných lékařů, kteří nemají povolení k výkonu povolání a nejsou registrovanými členy ČSK. Korespondujeme s MZ, krajskými úřady i cizineckou policií. Několikrát jsme řešili stížnost cizojazyčných pacientů na cizojazyčné lékaře. S RK ČSK bohužel nespolupracují ani tito lékaři, ale někdy ani jejich zaměstnavatelé.