LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné jednání RK ČSK se uskutečnilo v Apolence, sídle Komory.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn. kontrolou zasílání ekonomické dokumentace z OSK (bohužel velmi často opožděné), evidencí zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK, stížnostmi a kontrolou plnění rozpočtu ČSK za rok 2019. S potěšením jsme konstatovali, že členské příspěvky byly ke dni jednání zaslány do centra beze zbytku. Byla též provedena fyzická kontrola pokladny v Kanceláři ČSK.

Některé kauzy v oblastech jsou řešeny s velkými prodleními. Např. RK OSK Praha 1 nebyla vůbec zvolena, takže o řešení stížností příslušných této oblasti musíme žádat okolní OSK. Jinde je sice RK ustavena, ale je nefunkční (Praha 5). Neřešení nebo velmi prolongované řešení stížností vrhá velmi špatné světlo na celou ČSK.