LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se sešla na pravidelném zasedání v Brně, den před jednáním sněmu ČSK.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn. kontrolou zasílání ekonomické dokumentace z OSK, evidencí zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK, stížnostmi a kontrolou plnění rozpočtu centra ČSK za měsíce 1 – 9/2019.

Hlavní část programu tvořilo dokončení zprávy o činnosti pro sněm ČSK. Dále jsme projednávali novelu řádů ČSK. Kontrolovali jsme čerpání účtu klinik, sociální fond a zahraniční cesty členů představenstva ČSK. Někteří z členů RK ČSK se poté zúčastnili jednání představenstva.