LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se sešla na pravidelném zasedání v Apolence, sídle ČSK.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn. kontrolou zasílání ekonomické dokumentace z OSK, evidencí zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK. Po předchozí urgenci bylo zasláno značné množství zápisů z jednání oblastních orgánů. Jedním z bodů programu byla i kontrola plnění rozpočtu ČSK za období 1–10/2019. Proběhla také kontrola hotovosti v pokladně v Kanceláři ČSK.

Projednali jsme několik stížností na postup RK OSK. Stížnostmi se jako červená nit táhne jeden velký problém – odmítnutí akutně ošetřit registrovaného pacienta, o neregistrovaném ani nemluvě. Když opomineme porušení smlouvy s pojišťovnou, pak je nutné se zmínit o lékařské etice a o panu Hippokratovi.