LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se sešla na pravidelném zasedání v Apolence, sídle Komory.

Zabývali jsme se běžnou agendou, která zahrnuje evidenci zasílání ekonomické a správní dokumentace z oblastí, kontrolu plnění rozpočtu ČSK. Valnou část jednání opět zabralo projednávání stížností, které byly zaslány do centra Komory. Některé z nich byly postoupeny příslušným oblastním komorám, některé zůstávají v náplni RK ČSK a budou dále sledovány.