LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se sešla na pravidelném zasedání v Apolence, sídle ČSK.

Zhodnotili jsme činnost oblastí – zasílání zápisů z jednání představenstev OSK, RK OSK i ČR OSK. Bohužel se projednávání stížností opět velmi protahují, a tím se nedodržují správní termíny.

ČSK stále komunikuje s krajskými úřady ohledně práce osob bez povolení k výkonu povolání nebo dokonce bez povolení pobytu. Kontrolovali jsme zasílání členských příspěvků na rok 2020 a jejich přerozdělení do oblastí. Zabývali jsme se špatnou funkčností počítačového systému ČSK, stejně jako selháním zásobování ochrannými prostředky. Byla provedena fyzická kontrola pokladny v Kanceláři ČSK. Zástupci RK ČSK se poté zúčastnili jednání představenstva ČSK.