LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Tentokrát proběhlo jednání revizní komise ČSK pouze prostřednictvím e-mailů a telefonátů.

Při kontrole dokumentů jsme bohužel objevili několik nedostatků, které ale nejsou způsobeny celkovou epidemiologickou situací. Pokud se týká zasílání ekonomické dokumentace, tak ke dni 9. 4. chybí doklady z 23 (!) oblastí. Protokoly inventarizace za rok 2019 nezaslalo 16 OSK. A stejně tak se nesešlo v lednu a únoru 2020 představenstvo ve 28 oblastech. Opět chceme věřit, že se jedná pouze o administrativní nedostatek, který vyřeší zaslání příslušných zápisů.

Kontrola plnění rozpočtu za rok 2019 nezjistila žádné nedostatky, hospodářský výsledek je kladný. Plnění rozpočtu za první dva měsíce roku 2020 je též bez závad.