LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se sešla k pravidelnému jednání v Apolence.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn. kontrolou zasílání ekonomické dokumentace z OSK, evidencí zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK, stížnostmi a kontrolou plnění rozpočtu ČSK za rok 2019. Při zevrubné kontrole dokladů bylo zjištěno, že z několika oblastí dosud nebyly zaslány příspěvky ve správné výši. Podobně ekonomické podklady z OSK docházejí se zpožděním, jehož příčinou není epidemie.

Apelujeme na představenstva OSK, aby při volbách RK OSK bylo navrženo a voleno alespoň o jednoho člena více. Možnou následnou kooptací by se tak předešlo komplikacím, které vznikají při odchodu jednoho člena a s tím spojené následné nefunkčnosti RK ČSK. Zatím k tomu došlo ve dvou oblastech, ale toto nebezpečí je reálné.