LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se sešla k pravidelnému jednání ve Špindlerově Mlýně, den před sněmem ČSK.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn. kontrolou zasílání ekonomické dokumentace z OSK, evidencí zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK, zasíláním členských příspěvků z oblastí a kontrolou plnění rozpočtu ČSK za rok 2019 a 2020. Důležitým bodem byla též finální příprava zprávy RK ČSK pro 73. jednání sněmu ČSK.

Valnou část zasedání naplnilo projednávání stížností z OSK, jejichž množství sice velmi slabě, ale pokleslo. RK ČSK tak zbývá více času na práci, která je jí dána ze zákona. Provedli jsme např. kontrolu inventarizace OSK, NZČ volených centrálních orgánů, projednali jsme též čerpání Fondu klinik. Vyslechli jsme vysvětlení ředitelky Kanceláře ČSK Ing. Silvie Ďuríkové ohledně přerozdělení části členských příspěvků na OSK. Do budoucna se uvažuje o přímém zasílání ekonomické dokumentace OSK do účetní firmy bez kontroly RK ČSK.