LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

RK ČSK se sešla k pravidelnému jednání v Apolence.

Od posledního jednání obdržela RK ČSK značné množství stížností. Podle řádů jsme některé předali RK oblastí. U některých byl nařízen dohled nad projednáváním. Předmětem stížností se během dovolených táhnou jako červená nit již po léta dva problémy – chybějící informace o zástupu za nepřítomného lékaře a odmítnutí ošetření akutního vlastního registrovaného pacienta, o neregistrovaném ani nemluvě. Domníváme se, že přes i pouze mírné navýšení úhrad zdravotních pojišťoven není akutní ošetření prodělečným výkonem, nehledě na etiku.

Byla také provedena fyzická kontrola pokladny v Kanceláři ČSK, kontrola plnění rozpočtu a činnosti OSK. Činnost OSK byla vzhledem k epidemiologické situaci minimální.