LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

RK ČSK se sešla k pravidelnému jednání v Apolence.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tj. zasíláním ekonomické dokumentace, zpráv o hospodaření, činností OSK a RK OSK. Ředitelka Kanceláře ČSK Ing. Silvia Ďuríková nás informovala o postupu vytváření komorového webu a vnitřní IT sítě. Majoritní náplní jednání pak bylo řešení stížností, které se táhnou našimi jednáními již velmi dlouhou dobu. Nemáme však možnost, jak – kromě urgencí na RK OSK – odpovědi z oblastí urychlit. Zkontrolovali jsme též plnění rozpočtu ČSK za měsíce 1–8/2020, k němuž nebyly námitky.

Nelze nezmínit problematiku nadstandardních hygienických opatření. Někdy to vypadá, jako bychom dříve nedodržovali základní hygienická pravidla provozu ordinace. Vždyť každý pacient byl a je potenciálně infekční a je jedno, zda covidem, AIDS nebo hepatitidou C. A tak je třeba k němu také přistupovat.