LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

LKS 09/2022 ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jednání RK ČSK proběhlo opět atypicky. Letos podruhé se nesešla fyzicky, ale jednala korespondenčně.

Kontrola plnění rozpočtu ČSK proběhla bez námitek, stejně tak i návrh rozpočtu ČSK na r. 2021. Většina doručených stížností směřovala do centra a poté byly předány příslušným OSK k řešení. Nejvíce stížností bylo opět na neošetření akutního neregistrovaného i registrovaného pacienta. Odesílání covid pozitivních pacientů na LSPP do Prahy, Spálené ulice, je neopodstatněné. Ani tam není zvláštní vybavení odlišné od běžných ordinací.