LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jednání RK ČSK proběhlo opět atypicky. Letos podruhé se nesešla fyzicky, ale jednala korespondenčně.

Kontrola plnění rozpočtu ČSK proběhla bez námitek, stejně tak i návrh rozpočtu ČSK na r. 2021. Většina doručených stížností směřovala do centra a poté byly předány příslušným OSK k řešení. Nejvíce stížností bylo opět na neošetření akutního neregistrovaného i registrovaného pacienta. Odesílání covid pozitivních pacientů na LSPP do Prahy, Spálené ulice, je neopodstatněné. Ani tam není zvláštní vybavení odlišné od běžných ordinací.