LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné jednání RK ČSK proběhlo korespondenčně.

Kontrolovali jsme plnění rozpočtu za měsíce 1 – 11/2020. Poněkud šířeji jsme se zabývali účtem klinik. Výstup z tohoto jednání bude prezentován na únorovém sněmu ČSK. Většinu stížností, alespoň v jejich první fázi, řešila předsedkyně RK ČSK MUDr. Michaela Kraus Kozumplíková ve spolupráci s vedoucí oddělení ADŘ Ludmilou Pohankovou.