LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné jednání RK ČSK proběhlo korespondenčně.

Kontrolovali jsme zápisy z jednání RK OSK a představenstev OSK, protokoly o inventarizaci majetku a úroveň placení členských příspěvků. Byla též provedena fyzická kontrola pokladny v Kanceláři ČSK. Co se týká platební morálky, musíme konstatovat, že oproti jiným rokům je její úroveň nízká – příspěvky dosud neuhradilo téměř 10 % zapsaných členů. Kromě kontroly osobních údajů 1x ročně je to vlastně jedna z velmi mála povinností. Zabývali jsme se též postupem úpravy IT systému a webových stránek.

Žádáme též členy, kteří by chtěli pracovat jako odborníci Komory, aby se přihlásili v centru. Se zvyšujícím se množstvím stížností na odborné pochybení a ubývajícím počtem těchto kolegů by bylo velmi třeba jejich počet doplnit.

Za zesnulého člena RK MUDr. Ivana Novického byl kooptován další v pořadí zvolených – MUDr. Pavel Barták.