LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné jednání RK ČSK proběhlo online formou.

Revizní komise ČSK se zabývala běžnou agendou, tj. evidencí zasílání dokumentace z oblastí, plněním rozpočtu ČSK za rok 2020 a měsíce 1 – 3 / 2021. V další části jednání se RK ČSK zabývala prací odborníků ČSK a tvorbou znaleckých posudků. Konstatovali jsme nutnost získávání nových odborníků ČSK, protože se poměrně dost množí stížnosti na kvalitu ošetření – jak výkonů, tak výrobků, a potřeba znaleckých posudků roste.

Domníváme se, že přes všechna restriktivní opatření by nemělo být ovlivněno dodržování administrativních povinností OSK, tzn. zasílání zápisů o inventarizaci majetku OSK, zápisů z jednání představenstva OSK a RK OSK apod.

Jednali jsme též o stavu novelizace IT systému Komory a na květnové jednání RK ČSK jsme pozvali zástupce zúčastněných subjektů. O výsledku jednání budeme informovat.