LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné jednání RK ČSK proběhlo v Apolence, sídle ČSK.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn.  evidencí zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK a kontrolou plnění rozpočtu ČSK za období 1 – 3/2021. V rámci přípravy zprávy pro sněm jsme kontrolovali čerpání fondu klinik, plnění sociálního fondu a rozpočtu za r. 2020. Opět jsme řešili některé oblasti, v nichž RK OSK neplní základní povinnosti. Stálým obsahem stížností je několik faktů – nenabídnutí plně hrazeného ošetření u smluvního lékaře ZP, účtování za plně hrazený výkon, odmítnutí registrovaného akutního pacienta. Tyto skutečnosti bohužel dělají Komoře velmi špatné renomé.

Upozorňujeme také, že pokud nebudou členské příspěvky uhrazeny přes upomínky do konce května příslušného roku, pak se člen ČSK vystavuje nebezpečí exekučního vymáhání, a to nejen příspěvků, ale i příslušenství exekučního řízení.