LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné jednání RK ČSK proběhlo na společném výjezdním zasedání představenstva, ČR a RK ČSK ve Velkých Pavlovicích.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn. kontrolou zasílání ekonomické dokumentace z OSK, evidencí zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK, kontrolou plnění rozpočtu centra ČSK za první čtvrtletí roku 2021. Také samozřejmě stížnostmi, jejichž projednávání i nadále tvoří podstatnou část náplně práce RK ČSK. Rádi jsme konstatovali, že všechny oblasti zaslaly zápisy o inventarizaci majetku a stejně tak všechny oblasti uhradily svůj podíl na DPPO za r. 2020. Dne 10. 6. 2021 byla provedena fyzická kontrola pokladny v Kanceláři ČSK.

Zúčastnili jsme se obou dnů jednání představenstva ČSK a společného jednání ČSK a SKZL.