LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se sešla na posledním pravidelném jednání ve funkčním období 2017 – 2021 v Apolence.

Kontrola dokumentů zasílaných z oblastí, která je běžnou součástí naší agendy, proběhla bez zjištění závad. Byla provedena fyzická kontrola pokladny v Kanceláři ČSK.

Tím, co nás nejvíce trápí, je obrovský nárůst počtu stížností, ve většině na kvalitu ošetření a jeho zpoplatnění. Existují oblasti, které stížnosti buď neřeší vůbec, nebo s několikaměsíční a někdy i několikaletou prodlevou. Bohužel několik oblastí nezvolilo svou RK OSK, a tak je třeba stížnosti předávat jiným OSK. Apelujeme na příslušné oblasti, aby se pokusily při sněmech OSK dovolit členy RK OSK.