LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se sešla na pravidelném jednání za účasti všech členů RK ČSK v Brně, den před jednáním sněmu Komory.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn. evidencí zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK, stavem prací na novém webu a interním systému ČSK, stavem sociálního fondu a účtu klinik, stížnostmi a kontrolou plnění rozpočtu centra ČSK za měsíce 1 – 9/2021.

Připomínáme oblastním komorám nutnost zasílat do centra ČSK zápisy z jednání představenstev a RK OSK. Projednávali jsme též návrh rozpočtu ČSK na rok 2022. Hlavní část programu tvořila debata ke zprávě o činnosti pro 77. jednání sněmu ČSK.