LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se sešla na posledním pravidelném jednání v roce 2021 v Apolence.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn. kontrolou zasílání ekonomické dokumentace z OSK, evidencí zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK a kontrolou plnění rozpočtu centra ČSK za měsíce 1–10/2021. Proběhla také kontrola hotovosti v pokladně v Kanceláři ČSK. Jednání se zúčastnila ředitelka Kanceláře ČSK Ing. Silvia Ďuríková, která informovala o evidenci členů a členských příspěvků.

Opětovně apelujeme na členy ČSK ohledně ošetřování akutních pacientů – ať už vlastních, registrovaných, nebo těch ostatních. Je těžko obhajitelné objednat vlastního pacienta s pulpitidou na ošetření za tři měsíce – to není obecná poznámka, to je vlastní zkušenost.

Někteří členové RK se poté zúčastnili jednání představenstva ČSK.