LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Revizní komise ČSK se na pravidelném zasedání zabývala obvyklou agendou, evidencí zasílání ekonomické a správní dokumentace z oblastí, plněním rozpočtu ČSK za měsíce 1–2/2018.

Projednávali jsme příspěvkovou morálku oblastí – k datu jednání měly být zaslány členské příspěvky kompletně do centra. U některých OSK chybí kategorie členů k rozhodnému datu, jiné poslaly méně peněz, některé vůbec žádné. Velmi nás též překvapilo množství oblastí, které pro malou účast na oblastním shromáždění nebyly schopny schválit výši příspěvků – je jich osmnáct, ve třech oblastech se příspěvky vůbec neprojednávaly.

Zabývali jsme se také obecně lhůtami pro disciplinární řízení. Musíme též apelovat na členy představenstva ČSK, aby zlepšili svoji účast na pravidelných jednáních – v březnu jich bylo na zasedání osm.