LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

K pravidelnému jednání se revizní komise ČSK sešla v Apolence.

Kromě orgánů Komory zasedají v Apolence podle potřeby také orgány oblastních komor. Například dne 18. 3. 2022 zde proběhlo ústní jednání čestné rady OSK Litoměřice, na snímku v popředí jsou její členky (zprava) MUDr. Martina Mrvová, MUDr. Markéta Bartůňková a MDDr. Lucie Kadeřávková. Přítomen byl právník JUDr. David Vostrejž a referentka Oddělení administrativní podpory disciplinárního řízení (ADŘ) Ing. Šárka Vítová (u počítače).

Náplní byla běžná agenda, tzn. kontrola zasílání zápisů z jednání představenstev OSK a RK OSK, zasílání členských příspěvků a kontrola plnění rozpočtu ČSK. Do konce února bylo do centra zasláno cca 97 % členských příspěvků. Kancelář ČSK se snaží kontaktovat neplatiče ještě před tím, než bude podán návrh na exekuci.

Ve více než třiceti Oblastních komorách nebyly pro neusnášeníschopnost schváleny rozpočty OSK na rok 2022, které tedy budou muset být předloženy ke schválení na květnové 78. jednání sněmu ČSK.

Na jednání byl pozván právník Mgr. Jiří Slavík, který vysvětlil členům RK, proč ČSK nemůže od stěžovatelů ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. požadovat správní poplatek za podání podnětu ani jakousi zálohu před řešením jejich stížnosti tak, jak navrhla RK OSK Plzeň.

Opět přibývá stesků na neošetření i registrovaných akutních pacientů. Toto jednání je kromě etického lapsu i porušením smlouvy se ZP i předpisů ČSK.

23. 4. 2022

LKS 04/2022

Print: LKS. 2022; 32(4): 64

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: