LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné jednání revizní komise ČSK proběhlo tentokrát online formou.

Zabývali jsme se běžnou agendou, evidencí zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK, zasíláním členských příspěvků do ČSK a kontrolou plnění rozpočtu ČSK. Do debaty se zapojila také ředitelka Kanceláře ČSK Ing. Silvia Ďuríková s informací o průběhu vývoje nového komorového IT systému a nového webu ČSK. Jednali jsme též o průběhu školení odborných zástupců. Důležitým bodem byla příprava zprávy RK ČSK pro květnové 78. jednání sněmu ČSK.

Apelujeme na všechny zvolené funkcionáře, aby nadměrně neprodlužovali řešení stížností a aby dodržovali časové limity pro předání podnětů k provedení dozoru nad činností RK OSK předsedkyni RK ČSK. Opět žádáme všechny členy Komory, aby neodmítali poskytovat ošetření svým registrovaným pacientům.