LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné zasedání revizní komise ČSK proběhlo ve Špindlerově Mlýně, den před jednáním sněmu ČSK.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn. kontrolou zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK, zasíláním členských příspěvků z oblastí, kontrolou plnění rozpočtu ČSK za rok 2021 a kontrolou plnění rozpočtu v roce 2022. Důležitým bodem byla též příprava zprávy RK ČSK pro jednání sněmu. Provedli jsme kontrolu inventarizace OSK, kontrolu NZČ volených centrálních orgánů vykázaných v roce 2021, projednali jsme čerpání z Účtu klinik ČSK v roce 2021 a 2022. Diskutovali jsme na téma odmítání poskytování akutní a neodkladné péče pacientům členy Komory a potřebu fungování LSPP v jednotlivých krajích. Dlouho jsme jednali o probíhajících školeních odborných zástupců.

Opět apelujeme na oblasti, kde není zvolena RK OSK, aby na případných oblastních sněmech tyto orgány dovolily tak, aby ostatní oblasti nebyly přetěžovány řešením jim nepříslušných stížností. Připomínáme, že OSK určené předsedkyní RK ČSK k šetření stížností by měly refundovat veškeré náklady spojené s prověřováním takové stížnosti místně příslušné OSK, ať už jde o přikázání jiné RK OSK z důvodu podjatosti anebo z důvodu nezvolené RK OSK.