LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné jednání revizní komise ČSK se uskutečnilo na společném výjezdním zasedání představenstva, čestné rady a revizní komise ČSK.

První den jednání proběhl společně s představenstvem a čestnou radou ČSK podle předem navržených témat programu. I když se na všechny body nedostalo, valná většina obsahu projednána byla. Povinností revizní komise ČSK je i kontrola zápisů z jednání představenstva. Ty jsou ale bohužel mnohdy k dispozici až za dva či tři měsíce po jednání a tím ztrácejí na aktuálnosti.

V sobotu 18. 6. 2022 se konalo zasedání revizní komise ČSK s pravidelným obsahem: kontrolou plnění rozpočtu ČSK za období 1 – 4/2022, kontrolou činnosti OSK a RK OSK. Stálým problémem je odmítání ošetřit vlastního akutního pacienta, o náhodném z ulice ani nemluvě. Jde hlavně o etický problém a poklesek. Domníváme se, že případné stížnosti na tento typ přestupku nezbyde než řešit disciplinárním postihem.

23. 7. 2022

LKS 07-08/2022

Print: LKS. 2022; 32(7 – 8): 126

Autor:

Rubrika:

Téma: