LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné jednání revizní komise ČSK se uskutečnilo standardně v Apolence.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn. kontrolou zaslaných zápisů z jednání představenstev a RK OSK, stížnostmi a kontrolou plnění rozpočtu ČSK za rok 2022. Fyzická kontrola pokladny v Kanceláři ČSK bude pro nemoc účetní provedena v říjnu.

Při kontrole rozpočtu nás zajímala položka ze struktury Vzdělávacího střediska, v níž jsou překročeny náklady i příjmy vysoce nad rozpočtovanou částku. Ředitelka Kanceláře ČSK Ing. Silvia Ďuríková podala vysvětlení, že se jedná o nové externí kurzy, které byly připraveny až po schválení rozpočtu. Stejně tak nás seznámila s výhledem finančních toků ohledně PDD 2022.

Opětovně upozorňujeme členy Komory na nutnost zajistit po dobu delší nepřítomnosti zástup pro ošetření pacientů s akutními stavy.