LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Pravidelné jednání revizní komise ČSK se uskutečnilo standardně v Apolence.

Zabývali jsme se běžnou agendou – zasíláním zpráv o činnosti, zpráv o hospodaření apod. Majoritní náplní pak bylo projednávání stížností, které se táhnou našimi jednáními již velmi dlouho. Nepřiměřeně zdlouhavě se projednávají některé stížnosti, u kterých je z jakýchkoli důvodů uplatňován dozor předsedkyně RK ČSK. Přestože je vždy stanoven termín k uloženému doplnění a ukončení prověřování, který je pro RK OSK závazný, mnohdy nejsou ani po uplynutí dlouhé doby tyto kauzy uzavřeny. Důvodem může být také nespolupráce ze strany stěžovatele, ale v některých případech i ze strany člena ČSK či poskytovatele zdravotních služeb. Zarážející jsou stížnosti na vybírání registračních poplatků poskytovateli se smlouvou u ZP a podmiňování registrace či dalšího ošetření pacienta návštěvou u dentální hygienistky.

Zkontrolovali jsme též plnění rozpočtu ČSK za měsíce 1–8/2022, k němuž nebyly námitky. Závěr jednání byl věnován přípravě zprávy pro sněm ČSK.