LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Poslední loňské pravidelné jednání revizní komise ČSK proběhlo dne 9. 12. 2022 v Apolence.

Zabývali jsme se běžnou agendou, tzn. kontrolou zasílání zápisů z jednání představenstev OSK a revizních komisí OSK, a kontrolou plnění rozpočtu ČSK za období 1–10/2022. Proběhla rovněž kontrola hotovosti v pokladně Kanceláře ČSK.

Bohužel se opět množí stížnosti pacientů na postup RK OSK při řešení jejich podání. A opět se vyskytly stesky ze strany pacientů na to, že ošetřující, smluvní partner zdravotní pojišťovny, nejenže nenabídl, ale dokonce odmítl provést výplň ze standardního, tj. ze zdravotního pojištění plně hrazeného materiálu. Ani tento postup není správný a může ve svých důsledcích zadat podnět pro disciplinární řízení. Stejně tak podmiňování registrace a dalšího ošetření bez návštěvy hygienistky anebo výběr pacientů k převzetí do péče dle věku.

Revizní komise ČSK přeje všem kolegům úspěšný a klidný rok 2023.